Povinné
Vdýchneme papieru život
ALFA print, Váš partner

SVET PLNÝ FARIEB

Ťažisko spoločnosti tvorí výroba časopisov a kníh, katalógov, prospektov, letákov a rôznych informačných produktov.

TLAČ - PORTFÓLIO POLYGRAFICKEJ PRODUKCIE

 

Obchodný tím

Oslovte člena nášho obchodného tímu.
 

FTP SERVER

Odošlite svoju zákazku na server.

CERTIFIKÁTY

Certifikáty kvality vedúce k Vašej spokojnosti.

ETICKÝ KÓDEX

Etické princípy a pravidlá.

PREDTLAČOVÁ PRÍPRAVA

Naše osvitové štúdio pre Vás zabezpečuje kompletnú predtlačovú prípravu na platforme PC. Využívame modernú technológiu CTP a na osvit platní používame osvitovú jednotku od firmy FUJI - Fuji Luxel VC - 6 a RIP XMF.

REFERENCIE